Français  Deutsch  Français  Flamand

FAQ


Plaatsingsvoorschriften.

A : De verschillende stappen voor een degelijke plaatsing.

 • Voorbereiding van de muur. De muur moet in goede staat zijn, proper/schoon en droog.
 •  
 • Trek een verticale plaatsingslijn evenwijdig met de hoek van de kamermuur waarmee u begint. Deze lijn moet ongeveer 3 cm minder zijn dan de breedte van de bekleding.
 •  
 • Snij de panden van de bekleding 5 à 10 cm langer dan de hoogte van de te bekleden muur. Vergeet ze niet te numeren.
   
 • Lijm de muur in, 5 cm breder dan de pand.
 • Lijm de hoeken in met een borstel. Breng een gelijkmatige laag lijm aan met een getande spatel. De hoeken en de boven- en onderkanten lijmt u in met een borstel.
   
 • Plaats de baan op de muur op enkele centimeters van het plafond. Schuif nu de pand op haar juiste plaats. De lijm moet nog "glijden" zodat de pand op zijn exacte plaats kan geschoven worden.
   
 • Druk de pand goed aan (met een spatel in plastiek), om zeker te zijn dat de lijm hecht en dat alle luchtbellen verdwenen zijn.
   
 • Nasnijden in de hoeken, langs de plinten, de vloer en het plafond. Gebruik een universeel snijmes of een cutter en snij langs "het mes" van een lang plamuurmes, dat u stevig in de hoek drukt.
   
 • Naden van de panden.  Twee mogelijkheden, boord tegen boord of dubbele snijding.
 • Bij de dubbele snijding legt u de ene pand ongeveer 4cm op de andere. Snij de twee dikten, op 2 cm van de boord door (in het midden van de verdikking) met een universeel mes of cutter met  de hulp van een regel. Hef de twee afgesneden banden op, verwijder ze en herplaats nu de twee panden om een mooie naad te krijgen. 
 • Indien de plaatsing mislukt is, dadelijk de panden verwijderen en herplaatsen.
   
 • Lijmresten : Houd een spons en proper water klaar om, ingeval van morsen, de lijmvlekken onmiddellijk te kunnen verwijderen.
   
 • Schoonmaken van de materialen: onmiddellijk na gebruik en met water.

 

B : Welke kant moet er geplakt worden?

De bekleding moet met de schuimlaag op de drager geplaatst worden.

 

C : Welke Lijm?

De keuze van de lijm is belangrijk om een degelijke plaatsing van een muurbekleding te verkrijgen. Meestal wordt de te gebruiken lijm aangegeven op de plaatsingsvoorschriften van de muurbekleding, anders kan de verkoper u de juiste raad geven. 

 

D : Voorbereiding van de ondergrond?

Een degelijke voorbereiding is noodzakelijk voor het welslagen van de plaatsing van muurbekledingen. De ondergrond moet proper/schoon, droog, stevig, effen en normaal absorberend zijn:


1. muur in plaaster : gebruik een laag verf als grondlaag.


2. behangen muren: verwijder het oude behang.


3. Gaten en barsten: verbreed de barstjes en vul ze op. De plaatsing van "pleister op rol - Ultratap" is de oplossing om de oneffenheden weg te werken.


4. geschilderde muren: afwassen met het reinigingsmiddel St.Marc (van beneden naar boven). Spoel na. Op alkydharsverven eerst een voorstrijklaag verdunde Sempatap Kleber-lijm (verdund met 20% water) zetten met een verfrol en 24 u. laten drogen voor de plaatsing van uw bekleding.

 

E : Sempatap snijden?

Snijdingshoek: ongeveer 30 °
Noodzakelijk en belangrijk materiaal: een cutter met een nieuw lemmet.
Regelmatig het lemmet vervangen. Om een perfect resultaat te krijgen, gebruik een spatel of een regel in metaal waarlangs u met de cutter in de lengte op de muren te snijdt en doe hetzelfde voor de hoeken.

 

F : Keuze van de spatel om de lijm aan te brengen

 

Voor de Sempatap-bekledingen kiest u spatel A2


Getande spatel A2: verbruik 400 à 500 g/m².


Getande spatel A3 : verbruik 600 à 700 g/m².


Getande spatel A4 : verbruik 800 à 900 g/m².


Getande spatel A5 : verbruik 300 g/m².

 

G : Gom-tijd?

Is de tijd dat het water in de lijm verdwijnt voor de definitieve hechting. Bij gebruik van een waterverdunbare lijm verdwijnt het water of wordt het geabsorbeerd door de ondergrond na 5 à 10 minuten naargelang de temperatuur van de omgeving.

 

H : Hechting van de lijm?

Om een goede hechting te verkrijgen moet de lijm goed in de ondergrond kunnen dringen. Dat houdt in:

De ondergrond behoorlijk voorbereiden: geen vet, geen vuil, geen stof, te gladde vlakken ruw maken, lijm gelijkmatig verdelen, de bekleding gelijkmatig en krachtig aandrukken.

 

I : Aandrukken?

Aandrukken : De muurbekleding, de vloerbedekking of het behangpapier goed op de drager drukken. In het geval er behangpapier geplaatst wordt, verdwijnen hierdoor de luchtblaasjes.
De bekleding zorgvuldig met een plastiek spatel aandrukken, in verticale richting en nadien van het midden naar de boorden.

 

J : Droogtijd?

Droogtijd alvorens de einddecoratie kan geplaatst worden: 48 u. op absorberende ondergrond, 4 tot 5 dagen op niet-absorberende ondergrond. 

 

Eindafwerking

Na 48 u drogen kunnen op het hele gamma Sempatap alle soorten decoraties geplaatst worden.

Indien Sempatap geplaatst wordt om het geluid te absorberen, plaats dan behangpapier, muurbekleding of matte acrylaatverf ... geluiddoorlatend. Opgepast! Vermijd vinyl behang of alkydharsverven, want die "weerkaatsen" het geluid.

 

Sempaphon absorb kan geschilderd worden op voorwaarde dat het ganse oppervlak gelijk gestreken wordt. Het is mogelijk dat er meerdere lagen moeten aangebracht worden om een perfect resultaat te verkrijgen. Het gelijkstrijken gebeurt van boven naar beneden en met een lange spatel om een te sterke drukking te vermijden.

Eindafwerking van de hoeken?
Corner Strip Sempatap: hoek- en randenbescherming in aluminium.

Aanbrengen van Corner Strip: de Corner Strip op de gewenste lengte snijden, nadien vouwen in de vorm van de te decoreren hoogte. Lijm aanbrengen en uitstrijken op de kanten of op de papieren stroken, gedurende 2 minuten laten inweken, dan op de kanten aanbrengen en aandrukken. Indien nodig kan Corner Strip, na droging, gelijk gestreken worden.


Kalk-pleisterlaag als eindafwerking?
Gebruik "klaar voor gebruik" pleisterlagen (crepi), die voornamelijk gemaakt worden met emulsieharsen, minerale vulstoffen en cellulose vezels. SEMIN, muren van vroeger .…

 

Grondbegrippen van de Akoestiek

Absorptie / GeluidsisoIatie

Onder geluidsabsorptie verstaat men het verminderen van de geluidsenergie.

Zodra een geluidsgolf een wand raakt, weerkaatst een deel van de door deze golf voortgebrachte energie op de wand. Alle materialen absorberen geluidsgolven, maar in mindere of meerdere mate. Het coëfficient α geeft de verhouding tussen de geabsorbeerde geluidsakoestiek en de gereflecteerde geluidsenergie.

O : de waarde van de volledige totale weerkaatsing

1 : de waarde van de totale absorptie

Bij voorbeeld, een coëfficient van 0.55 : duidt aan dat 55% van de geluidsenergie geabsorbeerd werd en dat bijgevolg 45% weerkaatst werd.

Onder geluidsisolatie wordt het vermogen van een structuur, die de overbrenging van de geluiden van de ene plaats naar de andere verhindert, verstaan. Men moet met twee geluidstandaardtypen rekening houden:
 

- Akoestische geluidsisolatie voor luchtgeluiden:
De energie die gemaakt wordt door de luchtgeluiden raken een wand, een deel van deze energie weerkaatst, het andere deel gaat door de wand.
 

- Akoestische geluidsisolatie voor schokgeluiden (voetstappen) :
Het afzwakken van het stapgeluid voortgebracht via de vloer van een gebouw wordt uitgedrukt door ΔLn,w (dB).